Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2021-02-04

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Omsättning

Omsättning Wådell Invest

KOMMENTAR
Staplarna omfattar hela Wådellgruppen, inklusive de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs.

Den omsättningsminskning som inträffade efter 2005/06 berodde på en strategisk förändring av koncernens verksamhet. Huvudparten av den tidigare verksamheten inom industri, handel och data avyttrades. I stället gjordes betydande investeringar i handels- och industrifastigheter, vilket medförde en väsentligt lägre omsättning.

Industriverksamheten inom Ekelund Invest (Wennstromgruppen) behölls och har kontinuerligt utvecklats. Därtill har i kärnverksamheten tillkommit en ny industrirörelse (Prefamentgruppen) en hög tillväxttakt.