Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2021-02-04

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

 

Bokfört värde fastigheter

Omsättning Wådell Invest

KOMMENTAR
Staplarna omfattar bokfört värde för fastigheterna i hela Wådellgruppen, inklusive de delägda dotterbolagen Ekelund Invest, Bengtsson Holding och Affärsfastigheter Bollnäs men exklusive intressebolaget Edsbyn Industrifastigheter.

Marknadsvärden enligt aktuella marknadsvärdebedömningar uppgick vid senaste bokslut till 507 mkr. Därtill äger Wådellgruppen 34 % av Edsbyn Industrifastigheter med en fastighet värderad till 58 mkr.