Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2021-02-04

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

Postadresser till samtliga bolag i koncernen

Här finns även telefon- och faxnummer, e-post och webbadresser men också organisationsnummer och fastighetsbeteckningar under de bolag som äger fastigheter.


Information
Under
KONTAKT> finns uppgifter om kontaktpersoner och ansvarsområden för de olika bolagen.


MODERBOLAG

Wådell Invest AB
Org.nr 556015-6811
Vallvägen 6, 182 75 Stocksund
Tel 070-667 50 25, 08-85 65 77

e-post Wådell Invest>
www.wadell.se


WÅDELL INVEST GRUPPEN

Industrifastigheter Kungsör AB
Org.nr 556209-4432
Vallvägen 6, 182 75 Stocksund
Tel 070-667 50 25

Fastigheter: Kranen 1, 2 och 3, Kungör
e-post Industrifastigheter Kungsör>
www.wadell.se

Fluren Skog AB
Org.nr 556108-6967
Vallvägen 6, 182 75 Stocksund
Tel 070-681 46 60

Fastigheter: Fluren 1:6 och 1:7, Bollnäs
e-post Katarina Wådell>
www.fluren.se

Prefament AB
Org.nr 556947-9603
Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör
Tel 0725-28 20 29

e-post Magnus Beckman>
www.prefament.se

Prefament Kungsör AB
Org.nr 559073-0429
Kungsgatan 16, 736 36 Kungsör
Tel 070-886 91 29

e-post Johhny Elf>
www.prefament.se

Prefament Söderhamn AB
Org.nr 556220-9451
Flygstaden, Byggnad 16, 826 70 Söderhamn
Tel 070-388 04 03

e-post Johan Bengtsson>
www.prefament.se

Edsbyn Industrifastigheter AB
Org.nr 556167-8854
Ägarandel 34 %
Karls väg 2, Box 300, 828 25 Edsbyn
Tel 0271-275 00.

Fastigheter: S Edsbyn 46:1 m fl, Ovanåker
e-post Edsbyverken>
www.edsbyn.com


EKELUND INVEST GRUPPEN

Ekelund Invest AB (moderbolag)
Org.nr 556852-6213
Lagman Linds väg 20, 182 79 Stocksund
Tel 0706-85 81 41.
e-post Kerstin Ekelund>
www.ekelundinvest.se

WENNSTROMGRUPPEN
med bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Wennstrom Group AB (moderbolag)
Org.nr 556703-4425
Kungsgatan 16, 736 21 Kungsör
Tel 0227-410 40.
e-post Ulf Ekelund>
www.wennstrom.com

E-CENTERFASTIGHETERGRUPPEN
med fyra fastighetsbolag med fastigheter i Söderhamn.
E-Center Fastigheter AB (moderbolag)
Org.nr 556680-4323
Lagman Linds väg 20, 182 79 Stocksund
Tel 0706-85 81 41.
e-post Kerstin Ekelund>
www.e-center.se

Affärsfastigheter Ljusdal AB
Org.nr 556671-4886
Lagman Linds väg 20, 182 79 Stocksund
Tel 0706-85 81 41.
e-post Kerstin Ekelund>
www.ekelundinvest.se

Fastighet i Ljusdal.


BENGTSSON HOLDING GRUPPEN

Flygstaden AB
Org.nr 556551-4667
Byggnad 16, 826 70 Söderhamn
Tel 0270-738 30

Fastighet: Östansjö 42:3, Söderhamn
e-post Flygstaden>
www.flygstaden.se

Cityfastigheter Söderhamn AB
Org.nr 556787-6072
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
Tel 070-572 81 99
e-post Annika Bengtsson>
www.cityfastighetersoderhamn.se
Fastighet: Lönnen 10, Söderhamn

Cityfastigheter Mården AB
Org.nr 556676-7421
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
Tel 070-572 81 99
e-post Annika Bengtsson>
www.cityfastighetersoderhamn.se
Fastighet: Mården 7, Söderhamn

Bengtsson Promotion AB
Org.nr 556234-3763
Villavägen 20, 182 79 Stocksund
Tel 070-388 04 03

e-post Johan Bengtsson>

Borlänge Byggproduktion AB
Org.nr 559166-0112
Box 10021, 781 10 Borlänge
Tel 070-388 04 03

e-post Flygstaden>


AFFÄRSFASTIGHETER BOLLNÄS GRUPPEN

Affärsfastigheter Bollnäs AB
Org.nr 556240-9093
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Centrumfastigheter Bollnäs AB
Org.nr 556612-1009
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastigheter: Merkurius 1, Broåker 1 och Boklådan 1, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Centrumfastigheter 2 Bollnäs AB
Org.nr 556489-1181
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastigheter: Gnistan 7 och Gärdet 6:4, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Affärshus Häggesta AB
Org.nr 556424-1908
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastigheter: Häggesta 6:59 och 7:117, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Affärshus Ren AB
Org.nr 556185-5197
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastighet: Ren 30:4, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Affärshus Säversta AB
Org.nr 556563-3251
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastigheter: Släggan 6 och 12, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se

Skolfastigheter Bollnäs AB
Org.nr 556583-4040
Fluren 8755, 821 67 Vallsta
Tel 0278-145 55.

Fastighet: Slaktaren 8, Bollnäs
e-post Sven Wådell>
www.affarsfastigheter.se


TILLBAKA UPP>


Karta mellansvergi