Årstidsbild
 
Wådell Inverst logo
 
-MODERBOLAG I WÅDELLGRUPPEN
 

Sidan uppdaterad
2021-02-04

Copyright © Wådell Invest AB

 

 


 

 

Koncernstruktur Wådell AssetsWådell Invest

Direkt under Wådell Invest ligger ett innehav på 46 000 kvm industrifastigheter, inräknat intressebolaget Edsbyn Industrifastigheter.

Industrifastigheter Kungsör
Industrifastigheter Kungsör AB äger Industrifastigheter i Kungsör med en varmhållen golvyta på drygt 9 000 kvm. Största hyresgäster är Prefament Kungsör, Mattsson Metal, Wennstrom Flow Control och Bagarns Brödbod.

Fluren Skog
Fluren Skog AB är ägare till historiska fastigheter i Fluren, Hälsingland, med en sammanlagd golvyta på ca 631 kvm. Bolaget genomför kulturarrangemang i Fluren och Hälsingland.

Bolaget har en egen hemsida, www.fluren.se.

Wådell Byggproduktion
Nybildade Wådell Byggproduktion AB, samägt med Bengtsson Holding AB (15 %), är ägare till 60 % av aktierna i Prefament AB.

Prefament
Prefament-gruppen utgörs av Prefament AB med två dotterbolag för utveckling och produktion i Kungsör och Söderhamn.

Bolaget har en egen hemsida, www.prefament.se.

Intressebolaget Bengtsson Promotion med Borlänge Byggproduktion
Sedan 2020 är Bengtsson Promotion AB huvudägare av Borlänge Byggproduktion AB. Bengtson Promotion ägs av Bengtsson Holding (60 %) och Wådell Invest (40 %).

Bengtsson Promotion äger 55 % av Borlänge Byggproduktion tillsammans med Stora Tunabyggen AB (45 %). Borlänge Byggproduktion uppför under 2021-22 två hyreshus i Borlänge med 86 lägenheter.

Intressebolaget Edsbyn Industrifastigheter

Edsbyn Industrifastigheter AB, ägt till 34 %, äger en industri- och kontorsfastighet i Edsbyn med en uthyrningsbar, varmhållen golvyta på ca 36 400 kvm. Största hyresgäst är Edsbyverken.

 

  • Logo Industrifastigheter Kungsör
  • Logo Fluren Skog
  • Logo Edsbyn
  • Logo Edsbyn

Industrifastigheter Kungsör AB

  Foto Industrifastigheter Kungsör
Industrifastigheter Kungsör AB, Kranen 1, 2 och 3, Kungsgatan 16, Kungsör.

  Foto Industrifastigheter Kungsör
Satellitbild över fastigheten samt karta över Mälarområdet, båda från Hitta.se.

 
Industrifastigheter Kungsör AB äger Industrifastigheter i Kungsör med en varmhållen golvyta på drygt 9 000 kvm. Största hyresgäster är Prefament Kungsör, Mattsson Metal, Wennstrom Flow Control och Bagarns Brödbod.

Fluren Skog AB

Fluren Skog AB är ägare till historiska fastigheter i Fluren, Hälsingland, med en sammanlagd golvyta på 630 kvm. Bolaget genomför kulturarrangemang i Fluren och Hälsingland.

Bolaget har en egen hemsida. Besök sidan och läs om en idyll långt in i Hälsingeskogen. Katarina och Tor Wådell berättar om byns historia och vad man idag kan se och uppleva på Fluren idag, www.fluren.se>.

Intressebolaget Prefament Kungsör AB

  
Prefaments lokaler i Kungsör.

Prefament Kungsör AB, ägt till 50 %, serietillverkar färdiginredda lägenhetsmoduler på rullbana i Kungsör. Fabriken har en varmhållen golvyta på drygt 3 000 kvm och en stor inhägnad utegård. Bolaget startade 2013 och har en omsättningstakt överstigande 100 mkr per år.

Bolaget har en egen hemsida, www.prefament.se

Intressebolaget Edsbyn Industrifastigheter AB

Foto kontoret Edsbyn Industrifastigheter Foto fabriken Edsbyn Industrifastigheter
Edsbyn Industrifastigheter AB, S Edsbyn 46:1 m fl, Ovanåker, Karls väg 2, Edsbyn .

Edsbyn Industrifastigheter AB, ägt till 34 %, äger en industri- och kontorsfastighet i Edsbyn med en uthyrningsbar, varmhållen golvyta på ca 36 400 kvm. Största hyresgäst är Edsbyverken.